NATUR & KULTUR

Box 27323, 102 54 Stockholm
Produktinformation: 08 453 8700
order@nok.se
Redaktion: Tel 08-453 86 00
produktinfo@nok.se
www.nok.se
Order och distribution: Förlagssystem
Box 30195, 104 25 Stockholm
Tel 08-657 95 00
order@forlagssystem.se
www.fsbutiken.se

Web quiz

Projektgrupp: Sara Rådling, Eva Postrup
Teknisk produktion: Kristen Dean, Jan Stalfelt
Formgivning, webbsida: Anita Dolmark, Kristen Dean
Illustrationer: Catharina Nygård

© 2013 Natur & Kultur, Stockholm

Tekniska förutsättningar

Detta är ett lärarmaterial som är tänkt att användas på interaktiv skrivtavla eller med datorprojektor. Materialet används online och stöds av följande webbläsare: Internet Explorer 9.0 eller senare samt nyare versioner av Google Chrome, Safari och Firefox. Om sidan inte visas som den ska kan du behöva uppdatera webbläsaren. Framtagen för pc och mac men fungerar även på surfplatta. Med Windows 8 går det bra att använda datormus, däremot inte pekskärm.

Underhåll och drift

Natur & Kultur ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott p g a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över. Förlaget ansvarar inte för någon form av tekniks support till licenstagaren.


Kopiering av produkten är förbjuden med undantag för licenstagarens digitala kopiering för användning i den egna undervisningen under abonnemangsperioden.